+48 695 774 821
 
 

Go to brand

Automotive Bearings jest beneficjentem programu Go to Brand, który wspiera przedsiębiorców w funkcjonowaniu na rynkach zagranicznych, poprzez udział w targach branżowych i realizację działań promocyjnych. 

Firma Automotive Bearings Sp. z o.o. Sp. K. uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Szeroka promocja na rynku ukraińskim zestawów naprawczych piast kół CX marki Automotive Bearings”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Opis projektu

Realizując niniejszy projekt firma Automotive Bearings przeprowadzi szereg działań promocyjnych w ramach Programu Promocji Branży Części Samochodowych i Lotniczych, mających na celu promowanie własnej marki produktowej, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych, przede wszystkim w Europie Wschodniej. Realizacja zaplanowanych działań promocyjnych zaowocuje zwiększeniem przychodów pochodzących ze sprzedaży eksportowej oraz nawiązaniem nowych kontaktów handlowych z przedstawicielami rynku wschodnioeuropejskiego, gównie ukraińskiego. 

Zadania planowane do realizacji

  1. Udział jako wystawca w targach SIA Auto Tech Service Kijów (Ukraina) w 2021 r.
  2. Udział jako wystawca w targach MIMS Automechanika Moskwa (Rosja) w 2021 r.
  3. Udział jako wystawca w targach Automechanika Istanbul (Turcja) w 2022 r.
  4. Udział jako uczestnik w indywidualnej misji gospodarczej wraz z uczestnictwem jako gość w targach Automechanika Birmingham (Anglia) w 2022 r.

Cele projektu i planowane efekty jego realizacji

Celem projektu jest kompleksowa promocja na arenie międzynarodowej, w szczególności na rynku wschodnioeuropejskim (Ukraina), zestawów naprawczych do piast kół CX® firmy Automotive Bearings oraz promocja Marki Polskiej Gospodarki.

Planowane efekty w wyniku realizacji projektu to:

  • pozyskanie w latach 2019-2022 czterech nowych odbiorców produktów marki CX®,
  • wzrost wartości sprzedaży eksportowej produktów marki CX® w latach 2019-2022 w porównaniu do 2018 r.

Wartość projektu: 236 400 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 177 300 PLN

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.10.2022