+48 695 774 821
 
 

Go to brand

Automotive Bearings jest beneficjentem programu Go to Brand, który wspiera przedsiębiorców w funkcjonowaniu na rynkach zagranicznych, poprzez udział w targach branżowych i realizację działań promocyjnych. 

Firma Automotive Bearings Sp. z o.o. Sp. K. uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Kompleksowa promocja na arenie międzynarodowej zestawów naprawczych do piast kół marki CX® firmy Automotive Bearings Sp. z o.o. Sp. K.”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Opis projektu

Realizując niniejszy projekt firma Automotive Bearings przeprowadzi szereg działań promocyjnych w ramach Programu Promocji Branży Części Samochodowych i Lotniczych, mających na celu promowanie własnej marki produktowej, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych. Realizacja zaplanowanych działań promocyjnych zaowocuje zwiększeniem przychodów pochodzących ze sprzedaży eksportowej oraz nawiązaniem nowych kontaktów handlowych z przedstawicielami rynku rosyjskiego. 

Zadania planowane do realizacji

  1. Udział jako uczestnik w indywidualnej misji gospodarczej do Moskwy w 2018 r.
  2. Udział jako wystawca w targach Automechanika Istanbul (Turcja) w 2019 r.
  3. Organizacja dla kontrahentów z Rosji misji przyjazdowej w 2019 r.
  4. Organizacja dla kontrahentów z Rosji misji przyjazdowej w 2019 r.
  5. Udział jako wystawca w targach SIA Kijów (Ukraina) w 2019 r.
  6. Udział jako wystawca w targach MIMS Automechanika Moskwa (Rosja) w 2019 r.
  7. Udział jako wystawca w targach Autocomplex Moskwa (Rosja) w 2019 r. 

Cele projektu i planowane efekty jego realizacji

Celem projektu jest kompleksowa promocja na arenie międzynarodowej, w szczególności na rynku rosyjskim, zestawów naprawczych do piast kół marki CX® oraz promocja Marki Polskiej Gospodarki.

Planowane efekty w wyniku realizacji projektu to:

  • pozyskanie w latach 2018-2021 sześciu nowych odbiorców produktów marki CX®,
  • wzrost o 30% wartości sprzedaży eksportowej produktów marki CX® w latach 2018-2021 w porównaniu do 2017 r.

Wartość projektu: 362 500 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 271 875 PLN

Okres realizacji projektu: 09.05.2018 – 31.12.2019